Image

We hebben zowel ervaren juristen in huis, alsook technische experts en een team dat erover waakt dat de processen binnen onze organisatie vlot verlopen.

Contacteer ons

Wie zijn wij en wat zijn onze waarden?

Privanot heeft zijn wortels in het notariaat, een sector die bekend staat om zijn respect voor vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Reeds in 2008 nam het notariaat wettelijke en technische maatregelen om de persoonsgegevens van burgers te beschermen met inachtneming van haar deontologische code en het beroepsgeheim. Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming werd Privanot opgericht om in eerste instantie notarissen te helpen aan de eisen van deze nieuwe Europese wetgeving te voldoen. De binnen Privanot georganiseerde dienst van de functionaris voor gegevensbescherming voor notarissen heeft het aldus mogelijk gemaakt een sectorale aanpak te volgen en de uitvoering van de GDPR binnen de beroepsgroep te harmoniseren.

Oorsprong

Aanvankelijk waren onze cliënten voornamelijk notarissen. Vandaag staan wij meer dan 850 cliënten bij in gegevensbescherming in een brede waaier van sectoren, waaronder overheden, vrije beroepen, de privésector en internationale instellingen.

Ons engagement

Bij Privanot zetten wij ons in voor de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Wij stellen de betrokkenen altijd voorop en zorgen ervoor dat onze cliënten hetzelfde doen bij de verwerking van hun gegevens. Onze aanpak is volledig gebaseerd op het idee van de GDPR, namelijk de bescherming van natuurlijke personen.

Naar aanleiding van de Europese wetgeving inzake GDPR werd Privanot opgericht met het idee een oplossing te bieden voor de GDPR-behoeften van het notarisberoep.
Image

Het team

Ons team bestaat uit een vijftiental medewerkers verdeeld over 3 afdelingen: een juridische, een IT en een ondersteunende afdeling. Elke afdeling bestaat uit ervaren deskundigen die samenwerken om onze cliënten GDPR-conform te maken.

Juridisch team

Onze juristen zijn gespecialiseerd in de bescherming van persoonsgegevens en andere gebieden die verband houden met informatie- en communicatietechnologieën, zoals intellectueel eigendomsrecht of digitale economie. Zij begeleiden u en uw werknemers bij het nalevingsproces en zorgen voor de nodige opleiding.

Technisch team

Onze technische experts zijn gespecialiseerd in de beveiliging van informatiesystemen en adviseren u om uw digitale gegevens optimaal te beveiligen. Zij voeren technische audits uit en staan u bij in geval van een datalek.

Operationeel team

Het operationeel team zorgt ervoor dat het dagdagelijkse proces van onze organisatie vlot verloopt. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt, met focus op service en beschikbaarheid.