Image

Bescherm de data van de cliënten.

Contacteer jouw GDPR-expert

Vele vrije beroepen zijn onderhevig aan een deontologische code en het beroepsgeheim. Naast het beroepsgeheim moeten vrije beroepers ook GDPR-compliant zijn: zij moeten niet enkel de confidentialiteit maar ook de persoonsgegevens van hun cliënten vrijwaren. GDPR gaat dus verder dan het bewaken van de confidentialiteit en omvat onder meer de rechten van de betrokkenen.

Vanuit onze oorsprong in het notariaat bouwde Privanot heel wat ervaring op in de naleving en toepassing van de gegevensbescherming én het beroepsgeheim.

Voor een evenwicht tussen het beroepsgeheim en de rechten van betrokkenen.

Image

Privanot staat u bij in die evenwichtsoefening tussen de beide regelgevingen zodat u de rechten en vrijheden van uw cliënten optimaal beschermt. Zo staan we samen garant voor de bescherming van de toevertrouwde en confidentiële informatie, de bescherming van de persoonsgegevens en het eerbiedigen van de rechten van de betrokkenen.