Image

Samen bieden we een antwoord op de privacy-vragen van de burgers.

Ontdek onze aanpak

In alle domeinen van de publieke overheid worden persoonsgegeven verwerkt en dus moet ook daar bescherming van de privacy-rechten van burgers worden gegarandeerd. Burgers hebben meestal geen keuze bij de verwerking van hun persoonsgegevens door de overheid en kunnen < in de meeste gevallen > geen bezwaar aantekenen in de verwerking van hun persoonsgegevens. Precies daarom is de GDPR erg streng op de handhaving van de gegevensbescherming door publieke overheden.

Wij staan overheden bij in de bescherming van het recht op privacy van de burgers.
Image

Wij staan overheden bij in het beschermen van het recht op privacy van de burger. Of de burger nu een inwoner is van een gemeente, een hulpbehoevende bij de sociale dienstverleningsinstellingen, een slachtoffer of dader bij de politiediensten, het personeel van overheidsinstanties…

Privanot zorgt ervoor dat de overheidsinstantie zorg draagt voor de rechten van de burger én alle wetten op de privacy en gegevensbescherming naleeft.